0 Артикул(и)

Линк Компютри Варна - Гаранционни Условия

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ на Линк Компютри

I. Общи гаранционни условия: 

 

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на предаване на продукта, отбелязана в гаранционната карта.

2. Гаранционното обслужване на техниката се извършва от сервизните специалисти на “Линк Компютри”  в сервизната база на фирмата.

3. За част от продуктовата гама на“Линк Компютри” , за която производителят е упълномощил сервиз, ремонтът се извършва в
съответния сервиз и съгласно неговите гаранционни условия.

4. Срокът за ремонтиране на дефектиралата техника е не по-голям от 30 работни дни и не по-малък от 24 часа от

датата на приемане за ремонт.
5. При замяна на дефектирал продукт с нов, не се издава нова гаранционна карта, а се запазва гаранционният срок
на заменения продукт.

6. Варианти на гаранционен ремонт:

 •      > изделието се отремонтира в горепосочения срок;
 •      > изделието се отремонтира от съответния упълномощен сервиз, съгласно неговите гаранционни условия
 •      > установява се, че изделието работи нормално. В този случай клиентът дължи такса за диагностика;
7. В случай, че изделието не може да се отремонтира то се заменя с ново, ако е все още в производство. Ако изделието е
спряно от производство се заменя с новия модел срещу доплащане.
За да се извърши замяна на продукт, е необходимо в сервиза да се върне пълния комплект кашон, драйвери, ръководства и т. н.

8. Гаранцията отпада в следните случаи:

 •      > липса на гаранционна карта или цял гаранционен стикер;
 •      > ако е направена промяна в конфигурацията или сервизните настройки;
 •      > при опит за отстраняване на повредата без съгласието на сервизен специалист от Линк Компютри
 •      > неправилна експлоатация и неспазване на указанията в съпровождащата документация;
 •      > лошо съхранение и транспорт;
 •      > използване на некачествени и/или неоригинални консумативи, зарядни устройства, батерии;
 •      > повреди причинени от захранващата мрежа и/или природни бедствия, както и домашни любимци :)
 •      > повреди причинени от други средства и уреди съвместно използвани с доставената техника;

9. Части и консумативи (тонери, мастила, тонер касети, барабани, глави, ленти и т.н) свързани с броя отпечатани копия не
се обслужват гаранционно.

10. Гаранцията не се отнася до софтуер, инсталирани драйвери и настройки. “Линк Компютри”  не носи отговорност за информацията
на клиента в повредените устройства.

11. Рекламации по окомплектовката се приемат в момента на получаване на стоката.
12.  “Линк Компютри” не носи отговорност за стока оставена за ремонт и непотърсена повече от 40 дни.

 

II. Специфични гаранционни условия.


1. Поради несъвършенството на технологията за производство на TFT дисплеи е възможно да се появят “светли” или “тъмни” пиксели.
Такива дисплеи се заменят само при брой на дефектните пиксели по-голям от допустимите за съответния модел.
2. При всички случаи, при които в сервиза постъпило изправно устройство или устройство с повреда, която не се покрива от гаранцията,
клиентът следва да заплати извършените манипулации.

III. Препоръки за безопасна работа.


Да се осигурят условия за нормално охлаждане на техниката.
Захранването на компютърната система (компютър, монитор, принтер) да става от общ стандартен разклонител.
Да не се включват модули и кабели с недоказани характеристики и качества.
Почистването на техниката да става само със специалните почистващи средства за компютърна техника.
Мониторите да не са изложени на пряка слънчева светлина.

Сервиз компютри Варна ж.к. Чайка бл.185 тел. 0886172778